.
Dir: Danielle Gibson
Prod: Sugerman Zhang
DP: Haobo Wang
Editor: Roy Yang
PD: Helen Bell

1st AC: Jessie Wang
2st AC: Roy Yang
Key grip: Jiaxing Huang
Gaffer: Roman Zhang
Swing: Yongnan Zhu
.
Shot on Arri Amira + Zeiss Standard Primes

You may also like